Chuyên mục -Thể thao – Du lịch

fast facts about wyoming
Thể thao - Du lịch

15 Thông tin nhanh về Wyoming

Wyoming là tiểu bang lớn thứ 10 theo diện tích tại Hoa Kỳ nhưng cũng là tiểu bang ít dân nhất cả nước. Và mặc dù tiểu bang không giáp biển, Nebraska vẫn có Hải quân. Nơi có Vườn quốc gia Yellowstone...

Chi tiết