Chuyên mục -Văn hoá – Đời sống

sự thật về sữa
Văn hoá - Đời sống

15 Sự Thật Về Sữa: Tuyệt Vời!

Dưới đây là 15 sự thật về sữa sẽ khiến bạn kinh ngạc. Sữa là một chất lỏng màu trắng đục được tạo ra bởi giống cái của động vật có vú (bao gồm cả động vật đơn huyệt). Khả năng tạo ra sữa là một trong...

Chi tiết