Tác giảDR. HU

Avatar of DR. HUTối nghiệp Đại học Y Hài Nội niên khoá 2003-2009. Chuyên viên nghiên cứu và truyền thông Y học.